Deelsessies

Lees meer over de workshops, masterclasses en ervaringsverhalen van de musea die al bevestigd zijn. Elk deelsessie zal vertrekken vanuit het standpunt van een van de vier P’s van de code D&I.

Ronde 1

Inclusief taalgebruik

Wat is inclusief taalgebruik en wat hoort daar absoluut bij? In deze workshop van Studio Samen krijg je specifieke tips en worden cases behandeld van bekende organisaties en van de musea zelf. In een korte pressure cooker maakt elke deelnemer een eigen actieplan voor inclusief taalgebruik. Wat is het ideaal? Hoe kan het museum dit bereiken? En wat daarvan kan er binnen korte termijn? Je loopt de deur uit met een concrete actie.

Spreker:

Evita Lammes is oprichter van Studio Samen, waarmee zij organisaties helpt om inclusiever te communiceren. 

Masterclass Creatieve toegankelijkheid

De masterclass Creatieve Toegankelijkheid is voor mensen die nieuwsgierig zijn naar hoe toegankelijkheid juist een kans kan zijn en hoe creatieve toepassingen zelfs een meerwaarde kunnen bieden voor meerdere groepen in plaats van één doelgroep.

Deze masterclass wordt gegeven door ervaringsdeskundigen met een fysieke beperking, ze informeren en inspireren door middel van voorbeelden en eigen ervaringen. Verder richt de masterclass zich op het vergroten van de bewustwording rondom toegankelijkheid en een introductie op de term Creatieve Toegankelijkheid.

Door sommige toepassingen van toegankelijkheid ontstaat er onbedoeld een vorm van uitsluiting. Met het toepassen van Creatieve Toegankelijkheid bedenk je oplossingen waarbij je meerdere groepen niet uitsluit en juist met elkaar verbindt. Ook kun je ermee bereiken dat performances er mooier van worden en de fysieke ruimte er kwalitatief beter door wordt.
Daarbij zorgt de toepassing van Creatieve Toegankelijkheid ervoor dat de beleving en ervaring gelijkwaardiger en leuker is voor iedereen in het publiek, voor jezelf en je eigen organisatie.

De masterclass is voor verschillende mensen en afdelingen in de organisatie mogelijk en het maakt niet uit in welk stadium de toegankelijkheid van je organisatie op dit moment is. Deze masterclass wordt aangeboden vanuit Possibilize.

Sprekers:

Anna Boers, projectleider Creatieve toegankelijkheid Possibilize

Experts die tevens ervaringsdeskundigen zijn, namens Possibilize

Sandra Boertien, ervaringsdeskundige en spreker (plots)doof/slechthorendheid

Kennismaking en aan de slag met het Culturele Doelgroepenmodel

Meten = weten. Om meer te kunnen zeggen over het cultuurgedrag van jouw bezoekers, de inwoners uit jouw stad of omgeving kun je gebruikmaken van het Culturele Doelgroepenmodel, ontwikkeld en al jaren succesvol toegepast door Rotterdam Festivals. Wat is het, hoe werkt het en wat kan je er zoal mee? Tijdens deze sessie maak je kennis met het Doelgroepenmodel en ontdek je hoe je ermee kunt werken. Na een introductie ga je in groepen aan de slag en onderzoek je welke doelgroepen kansrijk zijn voor jouw (in dit geval een fictieve) museumcasus. 

Rotterdam Festivals is onderdeel van de DEN Taskforce Publieksdata, een landelijk samenwerkingsverband met een programma bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met publieksdata en voor organisaties die zich richten op cultuurparticipatie. Het verder opschalen van het Culturele Doelgroepenmodel binnen Nederland is een van de projecten vanuit de Taskforce, zo zijn er meerdere steden actief aan het werk met het model waaronder Den Haag en Utrecht. Wil je meer weten kijk dan op de website van het Culturele Doelgroepenmodel.

Sprekers:

Mariska van Elsen is Hoofd Cultuurparticipatie bij Rotterdam Marketing. Ze stond aan de wieg van het Culturele Doelgroepenmodel.

Eva Lemstra is medewerker onderzoek bij Rotterdam Festivals.

Stroom door, niet uit

Diversiteitsbeleid richt zich doorgaans voornamelijk op het aantrekken van diverse talenten, maar houdt vaak minder rekening met het bevorderen van gelijke kansen binnen de organisatie en het tegengaan van vertrek van diverse medewerkers. Keptinn, een nieuw opleidingstraject voor bicultureel management, wil hier verandering in brengen. Initiatiefnemers Martin van Engel en Sander de Vries leggen de focus op het behouden van culturele diversiteit op de werkvloer.

Het programma van Keptinn richt zich onder andere op het omgaan met subtiele vormen van discriminatie en het mentaal sterk blijven in situaties van micro-agressie. Maar ook het imposter syndroom: hoe ga je hiermee om? Met behulp van vier pijlers, beoogt Keptinn de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zowel collega’s met als zonder biculturele achtergrond te bevorderen en te verbinden.

Sprekers:

Martin van Engel is expert op het gebied van diversiteit en inclusie.

Sander de Vries is oa eigenaar van Atrivision, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van e-learning. Zijn kennis en ervaring zet hij tegenwoordig in om organisaties structureel meer divers te maken en te behouden.

Ronde 2

MUSEUM GAME 

Marian Duff – directeur van OSCAM en fellow aan de HKU – onderzoekt het begrip ‘museum’, met als doel deze toegankelijker en meerstemmiger te maken. Gebruikmakend van haar ervaringen met OSCAM stelt ze in haar onderzoek de volgende vraag centraal: hoe kunnen we samen een meer inclusieve museale en creatieve industrie maken voor huidige en toekomstige generaties? Het voorlopige resultaat na bijna 2 jaar fellowship is de MUSEUM GAME. Een game waarin je gesprekken kunt voeren, online in de Open Space vanuit je eigen avatar en die je de mogelijkheid geeft om over je organisatie na te denken. “Hoe verschillen jouw antwoorden van die van je collega’s? Waar komt dat door? We willen dat deze game nog meer ruimte maakt voor dialoog en veranderingen, dus let’s talk!,”aldus Marian.

De kracht van partnerschappen staat centraal tijdens deze deelsessie. Marian en educator Joanne Bright vertellen je meer over hoe OSCAM dit aanpakt, vervolgens speel je onder leiding van de gamedesigners, Marian en Joanne de game en ga je met elkaar het gesprek aan. 

Sprekers:

Marian Duff is oprichter en directeur van de Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM)., Joanna Bright, educator OSCAM , Floren, Eline, Aniek en Justin: studenten Gamedesign aan de HKU

Ervaringen en lessen van een laboratorium voor een nieuwe publiekswerking

Museum Arnhem en Valkhof Museum werken samen in het project ONTGRENZEN. In dit BIS-Project 2022-2024 doen beide musea praktijkonderzoek om daadwerkelijk nieuw publiek te bereiken, en naar wat dat betekent voor organisatie, programma, communicatie etc. Om dit te realiseren wordt ieder jaar een tentoonstelling ontwikkeld met medewerking van een public in residence. Het doel is om hieruit ervaringen op te doen en lessen te leren die leiden tot nieuwe inzichten over collectie-ontsluiting en het bereiken van nieuw publiek.

Inhoud workshop

In deze workshop delen Museum Arnhem en Valkhof Museum hun ‘lessons learned’. Hoe werf je een public in residence? Hoe organiseer je hun invloed op het proces? Waar botst het met de gangbare praktijk van tentoonstelling maken? Wat levert het de musea op? Hoe gaan zij de lessen laten landen in de reguliere museale praktijk? Twee tentoonstellingen: Moving Stories (Valkhof Museum, 2021) en How Dare You (Museum Arnhem, 2022/23) hebben al interessante informatie opgeleverd. Marisa Monsanto (procesmanager Ontgrenzen) en Julius Thissen (projectleider How Dare You) vertellen over de ervaringen met beide projecten.

Sprekers:

Marisa Monsanto is procesmanager Ontgrenzen. Zij deed brede ervaring op in de culturele sector (bestuurder, manager) en bij de overheid (programmamanager en strateeg). Daarnaast is zij spreker en adviseur ten aanzien van kolonialisme, diversiteit en inclusie.

Julius Thissen was projectleider van How Dare You. Julius is multidisciplinair kunstenaar, die zich ook specialiseert in intersectioneel onderzoek, met een nadruk op de transgender en queer gemeenschap. Dit met het doel inclusie in de museale praktijk te bevorderen.

Eén P is geen P – over de (noodzakelijkheid) van een integrale 4P-aanpak 
Een workshop rond de casus Dwarsverbanden 

Deze workshop vertrekt vanuit de P van Programma en gebruikt de huidige collectiepresentatie van het Van Abbemuseum Dwarsverbanden (2021-2026) als casus. Aan de hand van dit voorbeeld geeft hoofd collecties Steven ten Thije een inzicht in hoe het Van Abbemuseum over de jaren naar een integrale benadering is toegegroeid waarin de basis een samenspel is tussen de ontwikkelingen op het gebied van alle vier de P’s.  

Het ontwikkelen van de collectiepresentatie, een Programma, is een proces waarin alle vier de P’s een rol spelen. Het voordeel daarbij is dat een collectiepresentatie een langere aanloop kent en daarmee meer ruimte biedt voor verandering. Die verandering realiseren is daarmee nog niet eenvoudig. Hoe maak je een presentatie voor een divers Publiek? Welk team werkt daaraan mee (Personeel)? Welke Partners heb je (deels als gevolg van je Personeel) nodig en wat voor relatie ga je met ze aan? Die vragen speelden allemaal een rol in de ontwikkeling van de tentoonstelling. Het alfa en omega hierbij is een andere P, namelijk Proces. Wanneer doe je wat? En wat betekent dat voor allocatie van tijd en middelen?  

Spreker: Steven ten Thije, Van Abbemuseum

Erbij horen, meedoen 

Tijdens deze workshop hebben Museum van de Geest en zorginstelling Cordaan de krachten gebundeld. Waarbij niet alleen werkervaringen vanuit een museaal perspectief worden gedeeld maar juist concrete mogelijkheden gepresenteerd met de inzet van IPS-coaches. 

Museum van de Geest gelooft in een samenleving waarin iedereen gezien en gehoord wordt en mee kan doen op basis van gelijkwaardigheid. Vanuit deze visie bieden wij werkervaringsplaatsen aan mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verstandelijke beperking. Zij maken onderdeel uit van ons vrijwilligersteam; op dit moment werken er ruim 70 vrijwilligers bij Museum van de Geest. Carine Neefjes, manager vrijwilligers- en personeelszaken, zal haar kennis en ervaringen delen. Wat maakt een reintegratietraject volgens haar tot een succes?  

Thijs Dijkman en Martin Kamstra zijn IPS-coaches en werken voor Cordaan. Zij werken met een methode waarbij gekeken wordt naar de behoeftes en wensen van de mensen. IPS staat namelijk voor Individuele Plaatsing en Steun. Bij Cordaan weten ze hoe extra lastig het is om werk te vinden maar vooral om te behouden. Speciaal voor deze D&I dag vertellen zij meer over deze methode en wat jij kan doen als werkgever om de ideale werksituatie te creëren.  

Sprekers: 

Carine Neefjes, manager vrijwilligers- en personeelszaken, Museum van de Geest 
Thijs Dijkman en Martin Kamstra (IPS-coaches)